Od 2 stycznia 2017 roku nasza spółka realizuje projekt:

BADANIA I ROZWÓJ W ZAKRESIE INNOWACYJNEJ METODY NAUCZANIA ODWRÓCONEGO UKIERUNKOWANEJ NA OPRACOWANIE NOWEGO PROCESU NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH WSPARTEGO PROTOTYPEM INTERNETOWEGO SYSTEMU JAKO ETAP REALIZACJI STRATEGII B+R FIRMY OXIGO

Opis projektu


Idea metody nauczania odwróconego zrodziła się pod koniec XX wieku w USA. Metoda ta polega na zamianie kolejności uczenia się: uczeń otrzymuje materiał do samodzielnego opracowania z kilkudniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu przychodzi przygotowany na zajęcia i można w ten sposób przeznaczyć więcej czasu na praktykę, powtórzenie i utrwalenie nabytych wiadomości i umiejętności. Metoda powstała na potrzeby uniwersyteckie i jest owocem zdewaluowania się tradycyjnego podziału akademickiego na wykłady i ćwiczenia. W dziedzinie nauczania jęz. obcych metoda ta jest jeszcze nieznana, szczególnie na naszym, polskim, gruncie.
Zastosowanie takiej metody do nauczania jęz. obcych wymaga skrojonych na miarę materiałów dydaktycznych i dostosowania ich do specyfiki uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie mogą w domu uczyć się w odpowiednim dla siebie czasie i tempie.
Projekt obejmuje zakup ekspertyz od jednostki badawczej, stworzenie zespołu projektowego o wyodrębnionej strukturze i organizacji pracy, przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych nad wykorzystaniem poszczególnych elementów do zastosowania efektywnego metody w nauce a także przeprowadzenie prac rozwojowych nad prototypem i walidacja, a w rezultacie wyprodukowanie pierwszej wersji innowacyjnego produktu do używania.

Zakupy w projekcie


W ramach projektu zakupione zostaną: dedykowany hosting, 3 ekspertyzy, oprogramowanie. Poniżej zamieszczamy linki do zamówień / rozeznania rynku w ramach projektu. 

Protokoły z wyników postępowania dot. rozeznania rynku:

  1. Protokół z rozeznania rynku dot. oprogramowania do projektu Adobe Cloud.
  2. Protokół z rozeznania rynku dot. ekspertyzy nt. wykorzystania elementów gamyfikacji.
  3. Protokół z rozeznania rynku dot. ekspertyzy nt. wykorzystania neurodydaktyki.
  4. Protokół z rozeznania dot. hostingu.
 ue

© 2005-2017 Oxigo - Aplikacje edukacyjne. Wszystkie prawa zastrzeżone